Claes Mortensens hus

Det var här allt började, i Claus Mortensens hus!

Det är precis som det låter. Ett litet kafferosteri på gågatan i Malmö. Med färskt nyrostat kaffe. Här kan du smaka, känna och lära dig allt om ditt kaffe. Allt detta i det vackraste av 1600-talshus.

Öppettider

Mån – Fre 8:00 – 18.00
Lör – Sön 10:00 – 18:00
Röda dagar 10:00 – 18:00

Stängt:
Juldagen, Nyårsdagen, Midsommardagen

 

Kaffe har fått sin renässans, men fortfarande dricker vi kompromissens och medelmåttans kaffe. Därför arbetar Lilla Kafferosteriet med de främsta kaffeexperter och söker över hela världen efter de bästa kaffebönorna från de bästa plantagerna, allt för att utveckla vårt kaffe och vår kaffekultur.

På Lilla Kafferosteriet kan du få hjälp att utveckla och hitta ditt eget kaffe.
Kaféer, restauranger och alla som vill ha en starkare profil och godare kaffe kan här skapa det med färskt nyrostat kaffe. En fröjd för kropp och själ, det är vad kaffe är i vårt hus.

Den tomt som Claus Mortensens hus ligger på är känd sedan 1460-talet och utgjordes då av en obebyggd trädgårdsodling för frukt och grönsaker. År 1475 köptes tomten av adelsdamen fru Margareta Uifeld till Alnarp. I slutet av 1480talet uppfördes gården Kragevig på tomten, vilken 1520 donerades till S:t Petri kyrka i Malmö. Härmed kommer gården i kyrkans ägo och efter reformationen blir den löningsboställe för S:t Petri kyrkas präster. I slutet av 1530-talet får en av S:t Petris mest namnkunniga präster Kragevig som tjänstebostad. Hans namn var Claus Mortensen och han var en av Malmöreformationens mest framträdande personligheter. Han bebodde på gården fram till sin död år 1575 och det är efter honom som den nuvarande gården fått sitt namn.

Under 1600-talets första hälft ersattes troligen gården Kragevig med den nu stående byggnaden, Dateringen är osäker beroende på ett något motsägelsefullt källmaterial.
Det nya huset inrättades under 1600talet som hantverksgård för vävare medan bryggare i huvudsak utnyttjade gården under 1700-talet.

Under 1830-talet ägs gården ny en sadelmakare och något senare av garverifaktorn Edward Lembke. I slutet av 1800-talet övergår gården i boktryckarfamiljen Lundgrens ägo och tryckeriverksamheten fanns kvar fram till 1964 då gården köptes av AB Sulcus.
Det nuvarande huset är byggt av korsvirke och var ursprungligen rödmålat utvändigt och med överkragad ovanvåning. I dag döljer sig det bevarade korsvirket under tjocka putslager och endast vindsvåningens framstickande bjälkhuvuden avslöjar husets höga ålder.

Centralt i husets bottenvåning finns idag ett välbevarat spiskomplex som en gång utgjort en kombinerad värme- och matlagningsanlåggning. I spisens väggar kan man se de igensatta infyrningsöppningarna till biläggarugnarna. I anslutning till denna spis finns ett sällsynt välbevarat brädtak med skarvarna täckta av locklister. Taket är konserverat och målat i ursprunglig teknik med lim och oljefärg. Kulörerna är karaktäristiska för 1600-talets interiöra dekorationer med takbjälke målad i engelskt rött och brädpanel i en blågrå färgton. Taket är speciellt intressant då det visar de dekorationer som kunde förekomma hos det breda folklagret av hantverkare i Malmö under 1600- och 1700-talet.

I staden Malmö finns ett antal kända handelsgårdar som en gång tillhörde samhällets övre sociala skikt och som varit föremål för mera ingående analyser.
Claes Mortensens hus var ursprungligen utnyttjat som hantverksgård och vi har här för första gången haft möjlighet att studera ett vanligt hus från denna period.
Vi har därmed fått möjlighet att fylla en viktig lucka i kunskapen om stadens äldre korsvirkesbebyggelse. Dessutom har vårt vetande angående byggnadsmåleri i 1600-talets hantverkarhem kompletterats.